Blau

Under min första vecka på praktiken fick jag huvudansvar för att ta fram en mindre grafisk profil till det nyuppstartade företags Blau. 

Blau_case2.png
Blau_case3.png

En logotyp som fungerar väl på webben då Blau har nästintill all sin kommunikation online.  

Blau_case4.png
Blau_case5.png

Uttag till Instagram och LinkedIn

Blau_case6.png